RSI - Relative Strength Index

 

 

RSI, som är en av de mest kända tekniska indikatorerna, är en förkortning av ”Relative Strength Index” och är i grunden en prisföljande oscilator. Namnet är något vilseledande eftersom RSI inte jämför värdet på det aktuella instrumentet med något annat instrument. Jämförelsen begränsar sig till prisförändringar inom det värdepapper man för stunden tittar på. Många tror felaktigt att ett värde över 70 på RSI innebär att ett instrument är översålt och eller ett värde under 30 innebär att instrumentet är översålt. Denna tolkning är helt fel och jag återkommer till det.

 

RSI beräknas enligt följande formel:

RSI = 100 – (100/1+RS)  

RS = Genomsnittet av ett antal perioder/dagar (som RSI är inställd på) som stänger upp eller ner. Den vanligaste inställningen är 14.

 

 

RSI kan anta värden mellan 0 och 100 och fungerar utmärkt i de flesta tidsinställningar. I många beskrivningar av RSI anses nivåer över 70 vara överköpta och nivåer under 30 vara översålda, enligt mitt sätt att se det är det ett felaktigt användande av indikatorn. Trender uppåt startar ofta med RSI mellan 40 och 80. Nedtrender börjar normalt mellan 60 och 20. I bilden till höger ser vi ett bra och vanligt exempel på hur fel det blir om vi säljer positioner som passerar 70 eller stänger blankningar när RSI understiger 30. Bägge dessa faktum kullkastar påstående om att ett värdepapper är översålt över 70 och översålt under 30. Vid starka trender ”parkerar” ofta RSI över 70 och under 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt RSI-indikatorns upphovsman J. Welles Wilder Jr skall istället indikatorn användas för att definiera toppar och bottnar genom att studera när divergenser uppstår i samband med höga eller låga värden på RSI. I exemplet till höger kan vi se att RSI-indikatorn presterade ett värde långt under 30, men kursen fortsatte därefter nedåt. I samband med nästa botten som var lägre i prisdiagrammet noterades motsvarande botten i RSI-diagrammet högre, en konvergens. Den nivå där RSI åter vände ner efter den första bottennoteringen kallas för bekräftelsenivå och när RSI passerar denna nivå är botten bekräftad och man kan köpa.

När vi försöker hitta toppar och bottnar fungerar det på motsvarande sätt. Efter ett högt värde på RSI över 70 väntar man ut en vändpunkt hos indikatorn och när RSI vänder ner och passerar bekräftelsenivån på väg nedåt är det dags att gå kort (blanka).

 

 

 

 

 

 

 

 

RSI är väldigt användbar i samband med jämviktspendling, när kursstaplarna pendlar mellan två stöd- och motståndsnivåer i samband med en konsolidering, stigande- eller fallande trendkanal är att identifiera värden över 90 eller under 10, samtidigt som kursen tangerar stöd- eller motståndsnivån. I dessa fall är sannolikheten hög för en vändning inom kanalen. Se avvikelsen från jämviktslinjen som ett gummiband som försöker ”dra tillbaks kursen” när RSI-3 (och dagsstaplar) överstiger 90 eller understiger 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSI Extreme som står närmare beskriven i boken Edge från Thorsell/Nilsson innebär att man tar för vana att skanna av de aktier man har på sin lista för att se vilka aktier som står inför en vändning. RSI-9 fungerar utmärkt och de aktier som är uppe på 95 eller mer riggas som blankningskandidater, på motsvarande sätt gör man sig beredd att köpa de aktier som noteras i 5 eller lägre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibland är det enklare att se stöd- och motståndsnivåer i RSI-diagrammet än hos prisstaplarna. 50-nivån är en neutral nivå och fungerar ofta som stöd när priset faller och motstånd när priset stiger. Det är oftast enklare att lyckas med blankningar när RSI befinner sig under 50 och på motsvarande sätt blir det ofta fler vinstaffärer när RSI befinner sig ovanför 50.

En topp eller botten bekräftas genom att priset faller, samtidigt som motsvarande toppar i RSI-diagrammet korrelerar och riktningen/lutningen är likartad. På motsvarande sätt skall en botten följas av stigande värde på RSI samtidigt som priset stiger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formationer, såsom huvud-skuldra, trianglar, rektanglar, trendlinjer, dubbeltoppar/bottnar är oftare enklare och tydligare att identifiera i RSI-diagrammet än bland kursdiagrammet. Tolkningen är densamma.

Divergenser och konvergenser är ofta bra tecken på trendvändningar eller att hastigheten i upp och nedgångarna håller på att avta. När topparna i RSI-diagrammet noteras lägre än motsvararande toppar i kursdiagrammet kallas det för divergens och då närmar sig en topp eller lugnare uppgångstakt. I det fall bottnarna i RSI-diagrammet inte faller i samma takt som i prisdiagrammet konvergerar linjerna och en vändning uppåt eller lugnare nedgångstakt är att vänta.Förutom bearish- och bullishformationer finns det ett antal formationer som varken är bullish eller bearish, dessa kallas för neutrala formationer eller Candlestick. Generellt kan de flesta förklaras med att tidsinställningen i diagrammet var inställt på ett sätt så att öppnings- och stängningskursen skedde på ungefär samma nivå. Det behövs alltså mer information i form av kommande candlestick för att bedömma om förutsättningarna är störst för upp- eller nedgång. Det är viktigt att komma ihåg att nedanstående formationer inte är några köp- eller säljråd utan beskrivningar av sentiment och psykologi bakom de olika formationerna. Genom att klicka på bilderna nedan öppnas ett dokument som närmare förklarar respektive formation. För de som abonnerar på våra köp- och säljsignaler är dessa sidor tänkt som en extra hjälp för att förklara de begrepp som ibland används i samband med signalerna.

 

 

 

 

Information om Tradingbyråns signaler:

 

Teknisk analys - RSI - Relative Strength Index