Bullish Long Legged Doji

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hyfsad


Krävs ytterligare bekräftelse: Helt nödvändigt med en efterföljande grön kursstapel gärna med gap upp.


Antal perioder: 1

 

Liknande formationer: Bullish Meeting Lines.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. Ett gap nedåt nedåt och en doji eller väldigt liten body långa svansar som är i stort sett lika långa på både ovan- och nedsidan.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Denna formation består endast av en kursstapel som bildas efter en karaktäristisk nedåttrend och bodyn skall vara väldigt liten eller obefintlig (Doji). Den obefintliga bodyn är ett tecken på obeslutsamhet från både säljare- och köpare. Kursformationen är en av de mest typiska vändningsformationerna och de långa svansarna både på ovan- och nedsidan visar på ovisshet om prisutvecklingen.

 

Long Legged Dojis är tillförlitligast som toppformationer, men även som avslutning på en nedåtgående trend är träffsäkerheten hyfsad. Det är dock nödvändigt med en bekräftelse av formationen genom att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkrare sidan.

 


 

 

 

 

 

 

Teknisk analys - Bullish Long Legged Doji