Bullish Side by Side

 

 

Typ av signal: Bullish Fortsättningsformation


Föregående trend: Bullish (uppåtgående)


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Rekommenderas


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Ingen.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara uppåtgående (bullish). 

2. Dag 1 är en grön kursstapel.

3. Dag 2 börjar med ett gap uppåt och stänger på en ny högsta stängningsnivå

4. Dag 3 är ungefär lika hög som dag 2:s kursstapel och stängningskursen är samma eller nära stängningskursen dag 2.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Den andra dagens uppgång förstärks vid den starka öppningen där köparna fortsätter att dominera i stort sett hela dagen. Tredje dagen öppnar under den andra dagens stängning, men säljarna lyckas inte pressa ner kursen under andra dagens lägsta kurs, istället återkommer köparna och elimenerar säljarna helt och hållet. En Bullish Side-by-Side Lines-formation uppträder enbart i en uppåtgående marknad. Säljarnas misslyckade försök att pressa ner kursen dag tre stärker köparna.

 

Tilllförlitligheten hos en  Bullish Side-by-Side Lines-formation är hög men trots det är det önskvärt att signalen bekräftas genom att fjärde dagen gärna inleder med ett gap upp, men åtminstone stiger och skapar en ny grön kursstapel. 

 

Teknisk analys - Bullish Side by Side