Bullish Meeting Lines

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hyfsad


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 2

 

Liknande formationer: Bullish Separating Lines och Bullish Piercing Lines

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel.

3. Dag två öppnar innanför första dagens body och stänger på ungefär samma nivå som dag ett. 

 

 

Psykologi bakom signalen:

När vi i en nedåtgående trend får två ungefär lika långa kursstaplar som först består av en röd och därefter ett kraftigt gap ned som lurar säljarna att de har bra kontroll. När sedan köparna vaknar till liv och påbörjar sin motattack får de som sent hoppat på och blankat bråttom att stänga sina korta positioner och det hjälper till att skapa ett rally  med en stängning på ungefär samma nivå som första dagens stängning och vi har fått en Bullish Meeting Lines.  Det är en god idé för blankare att stänga sina korta positioner då större delen av placerarkollektivet tolkar denna formation som en vändning. Vid andra dagens stängning är det "oavgjort" mellan köpare och säljare men sentimentet är på väg att vrida åt köparnas håll. Den närbesläktade formationen Bullish Piercing Line har något större träffsäkerhet eftersom kursen tar sig förbi motståndet som lägstanoteringen dag ett innebär, men inte desto mindre bör man respektera denna formation som en möjlig bottenformation.

 

Denna formation består egentligen av två kursstaplar, den första långa kraftulla röda kursstapeln och följt av ett gap nedåt och sedan ett rally som skapar en kraftfull grön kursstapel som stänger på eller väldigt nära nivån för första dagens stängning. Det är klart önskvärt med en bekräftelse nästföljande dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkra sidan.

 

 

 

Teknisk analys - Bullish Meeting Lines