Bullish Harami

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Låg


Krävs ytterligare bekräftelse: Rekommenderas (krävs)


Antal perioder: 2

 

Liknande formationer: En Bullish Harami är den första dagen i en Bulish Three Inside Up-formation.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. Den första dagens kursstapel i linje med den nedåtgående trenden är röd och lång. 

3. Dag två består av en grön kursstapel som helt omfamnas (engulfed) innanför första dagens body. 

4. Det är inte helt nödvändigt att svansarna på andra dagens kursstapel håller sig innanför bodyn på dag ett, men det förstärker kraften i vändningen.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Den första dagens kursstapel i en Bullish Harami är röd, lång och kraftfull med betydligt större volym än de kringliggande dagarna. Den stora volymtillväxten i kombination med den kraftiga rörelsen nedåt gör att blankare känner sig lugna att ta nya positioner och även stanna kvar i befintliga. Nästa dags lilla kursstapel som helt omfamnas av första dagens handlas under betydligt mindre volym och den lilla bodyn i förhållande till dag ett visar att säljarna börjar tvivla på en fortsatt nedgång.

 

Det är inte på något vis en garanti att det kommer att bli ett rally upp dag tre, det är vanligt att kursen istället går sidledes, avvaktande ett tag innan en ny riktning kan definieras.

 

Den vändningsformation som en Bullish Haramí kan innebära måste efterföljas av en grön kursstapel som helst inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än högsta noteringen för kursstapeln dag ett. 

 

Teknisk analys - Bullish Harami