Bullish Doji Star

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hyfsad


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 2

 

Liknande formationer: Bullish Doji Star är de första två dagarna av en Bullish Morning Star

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel.

3. Dag öppnar med ett gap nedåt och där bildas en kursstapel med en Doji på mitten och två korta svansar som är ungefär lika långa upp- och nedtill.

4. Den tredje dagen (den gröna kursstapeln) behövs för att bekräfta vändningen.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Den nedåtgående trenden pågår för fullt när trenden förstärks genom en kursstapeln som är röd och längre än de närmast tidigare. Som ett led i nedgången fortsätter säljarna att pressa undan köparna och skapar inledningsvis dag två ett gap, men säljarna tappar snabbt självförtroendet när inte stängningskursen blir lägre än öppningskursen. Om dag tre (som i bilden ovan) öppnar upp kommer de som nyligen blankat att täcka sina positioner och bidra till att vändningen blir kraftfull.

 

Denna formation består egentligen av två kursstaplar, den första långa kraftulla röda kursstapeln och en doji som öppnar med ett gap i trendens riktning. Det är nödvändnigt med en bekräftelse i nästföljande dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkrara sidan.

 

 

 

Teknisk analys - Bullish Doji Star