Bearish Upside Gap Two Crows

 

 

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Bearish Dark Cloud Cover, Bearish Upside Gap Two Crows och Bearish Evening Star.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.

2. Den första dagen kännetecknas av en grön ganska kraftfull kursstapel som stärkerna köparna och upptrenden.

3. Den andra dagen öppnar med ett gap uppåt, men stänger lägre än öppningen och bildar en röd kursstapel med relativt liten body.

4. Den tredje dagen öppnar med ett gap ovanför andra dagens högsta nivå, men inte heller denna dag har köparna det självförtroende som krävs för att driva kursen uppåt. Stängningen dag tre är lägre än andra dagens lägsta nivå. Den tredje dagens kursstapel omfamnar (engulfing) helt och hållet andra dagens kursstapel.

5. Stängningen dag tre skall inte vara under första dagens högsta notering.

 

Psykologi bakom signalen:

När den tredje dagens kursstapel omfamnar hela andra dagens kursstapel och nära nog täpper till gapet mellan dag ett och två är det ett tecken på att kursen åtminstone i det korta tidsperspektivet har varit överköpt. Köparna känner sig trots att den andra dagen består av en röd kursstapel fortfarande relativt självsäkra eftersom stängningen inte täppte till gapet mellan dag ett och två. När tredje dagen öppnar uppåt tror köparna till en början att trenden åter fortsätter uppåt, men plötsligt (och ordet plötsligt är viktigt i sammanhanget) vänder kursen nedåt och de som tolkade gapet uppåt som att köparna fortfarande hade kontroll blir nu lite skärrade och börjar ta hem vinster eller se till att hålla förlusterna på en kontrollerad nivå (för de som gått in sent). När priset den tredje dagen faller under lägsta nivån dag två står det klart för köparna att uppgången inte längre är så stark. Blankarna strömmar till och har lätt att pressa kurserna när köparna står på kö för att komma ur sina positioner.

 

Trots att signalen har hög träffsäkerhet rekommenderar jag en fjärde dag som bekräftar vändningsformationen. Önskvärt är alltså att den fjärde dagen blir en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Teknisk analys - Bearish Upside Gap Two Crows

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.