Bearish Evening Star

 

 

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Bearish Evening Doji Star, Bearish Abandoned Baby och Bearish Tri-Star

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.

2. Den första dagen i formationen består av en lång grön kursstapel med relativt små svansar.

3. Dag två består av en liten kursstapel (liten body), färgen saknar betydelse, som öppnar med ett gap uppåt.

4. Den tredje dagen är en lång röd kursstapel  som stänger innanför de begränsningar som första dagens body utgör.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Den andra dagens kursstapel öppnar med ett gap uppåt, som stärker köparna men handlas inom ett smalt område (liten body), vilket är ett tidigt tecken på att köparna inte längre är så säkra på att uppgången kommer att fortsätta. Tredje dagens stängning inom första dagens body bekräftar nedgången och ju längre ner på första dagens kursstapel som tredje dagen stänger, desto större är sannolikheten för att nedgången skall fortsätta. Önskvärt är att det är ett gap uppåt mellan dag ett och två och nedåt mellan dag två och tre.

 

Trots att signalen har hög träffsäkerhet är det önskvärt att dag fyra tre öppnar med ett gap nedåt  eller åtminstone stänger under första dagens lägsta notering för att ytterligare öka sannolikheten för en fortsatt nedgång.

 

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Teknisk analys - Bearish Evening Star

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.