Bearish Evening Doji Star

 

 

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Bearish Doji Star

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.

2. Den första dagen i formationen består av en lång grön kursstapel med relativt små svansar.

3. Dag två består av en Doji som öppnar med ett gap upp över den första dagens högsta nivå.

4. Den tredje dagen består av en  lång röd kursstapel som stänger innanför begränsningarna som den första dagens body ger.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Det negativa sentiment som osäkerheten av en Doji efter ett gap uppåt innebär bekräftas dag tre när vi får en röd lång kursstapel som stänger under både lägsta noteringen dag två och stängningen dag två. Tredje dagens stängning inom första dagens body bekräftar nedgången och ju längre ner på första dagens kursstapel som tredje dagen stänger, desto större är sannolikheten för att nedgången skall fortsätta. Önskvärt är att det är ett gap uppåt mellan dag ett och två och nedåt mellan dag två och tre.

 

Formationen kan bestå av flera Dojisar efter varandra (upp till tre stycken).

 

Trots att signalen har hög träffsäkerhet och det inte behöver vara några gap mellan varken första eller tredje dagen stärks det negativa sentimentet  om dag tre öppnar med ett gap nedåt. Det negativa sentimentet som denna signal innebär förstärks ytterligare om den fjärde dagen öppnar med ett gap nedåt och gärna stänger under den första dagens lägsta nivå.  

 

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Teknisk analys - Bearish Evening Doji Star

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.