Bearish Dark Cloud Cover

 

 

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bullish (uppåtgående)


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 2

 

Liknande formationer: Ingen.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara uppåtgående (bullish).

2. Dag 1 i formationen består av en lång grön kursstapel.

3. Dag 2 öppnar över första dagens högstanivå men stänger innanför första dagens body, dock under hälften av kursstapeln totala längd.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Under upptrenden bildas till slut en kraftig grön kursstapel och dagen efter öppnar kursen med ett gap upp som ytterligare stärker de köpare som spekulerade i fortsatt uppgång efter första dagens långa gröna kursstapel. När en del av köparna börjar ta hem vinsten får det säljarna att bli alltmer osäkra på om ifall det är en topp som håller på att bildas. Den andra dagens långa röda kursstapel med en stängning under halva den gröna kursstapeln skapar oro bland köparna och ju längre ner under mitten av den gröna stapeln stängningen av dag två sker, desto större är chansen för att det är en toppprestation som håller på att bildas. Om inte stängningen sker under mitten av dag ett bör man avvakta minst en dag till innan man navigerar för nedgång.

 

Köparna inser att de som spekulerat i att tidigt gå kort (blanka) i denna position placerat stoppen vid andra dagens högsta nivå.

 

Det är önskvärt att denna formation bekräftas med ytterligare en dag som stänger lägre än lägsta nivån dag två och skapar ytterligare en röd kursstapel, som gärna öppnar med ett gap nedåt för att förstärka det negativa stundande sentimentet.

 

 

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Teknisk analys - Bearish Dark Cloud Cover

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.