Bearish Abandoned Baby

 

 

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Speciell variant av Bearish Doji Star

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.

2.  Den första dagen i formationen består av en lång grön kursstapel med relativt små svansar.

3. Dag består av en Doji (samma öppning- som stängningskurs) som öppnar med ett gap uppåt, lägsta nivån når inte ner till högstanivån för första dagens kursstapel. 

4. Dag tre öppnar med ett gap nedåt och högsta nivån når inte upp till den lägre svansen på Dojin. Stängningen sker innanför bodyn på första dagens kursstapel. Ju längre ner på första dagens kursstapel stängningen sker, desto bättre sannolikhet för att en toppformation bildats.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Signalen Bearish Abandoned Baby är en sällsynt formation, de flesta tredagars stjärnformationer (med Dojisar) kan tolkas på ungefär samma sätt. Det gap uppåt som bildas dag 2 stärker köparnas självförtroende, men stängning på nära nog exakt samma nivå som öppningen skapar en viss oro, det kan ju trots allt vara ett tecken på vinsthemtagningar. Tredje dagens öppning med ett gap nedåt bekräftar farhågorna och ju längre ner på första dagens kursstapel som tredje dagen stänger, desto större är sannolikheten för att nedgången skall fortsätta.

 

Trots att signalen har hög träffsäkerhet är det önskvärt att dag fyra tre öppnar med ett gap nedåt  eller åtminstone stänger under första dagens lägsta notering för att ytterligare öka sannolikheten för en fortsatt nedgång.

 

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Teknisk analys - Bearish Abandoned Baby

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.