Bullish Separating Lines

 

 

Typ av signal: Bullish Fortsättningsformation


Föregående trend: Bullish (uppåtgående)


Tillförlitlighet: Låg


Krävs ytterligare bekräftelse: Nödvändigt


Antal perioder: 2

 

Liknande formationer: Bullish Meeting Lines.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara uppåtgående (bullish). 

2. Den första dagen skapas en lång röd kursstapel. 

3. Andra dagens kursstapel öppnar på samma kurs eller väldigt nära första dagens öppning, men en kraftfull grön Openening Marubozu skapas.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Den långa röda kursstapeln skapar tveksamhet bland köparna, ju längre stapeln är desto större osäkerhet, det kan tolkas som att säljarna är på väg att ta över. Den kraftfulla Marubozu som bildas dag två tvingar de som spekulerade i nedgång sent dag ett att stänga korta positioner som ytterligare förstärker uppgången dag två. Köparnas självförtroende stärks ytterligare.

 

Det är viktigt att andra dagens kursstapel är en grön Opening Marubozu, utan någon svans på nedsidan. 

 

Denna formation kräver en bekräftelse dag tre genom en grön kursstapel som gärna får öppna med ett gap.

 

Teknisk analys - Bullish Separating Lines