U-sväng

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

U-sväng / Tvådagars reversal
En omslagsformation som första dagen består av en negativ reversalstapel som dag två följs av en positiv reversal eller Key reversal. Ju större staplar både dag 1 och 2 desto bättre. Stort plus om volymen tilltar mycket dag två och ytterligare fördel om första dagens högsta tas ut med andra dagens stängning.

usväng