Trendskiften

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Positiva och negativa trendskiften
Med hjälp av ett medelvärdeskors som innebär att ett kort exponentiellt medelvärde (EMA-8) skär upp genom ett enkelt medelvärde (MA-20) erhålls en signal om ett positivt trendskifte. På motsvarande sätt erhålls en signal om ett negativt trendskifte när EMA-8 skär ner genom MA-20. Tillförlitligheten ökar om positiva kors sker över ett stigande medellångt 50-perioders medelvärde och negativa kors under ett fallande dito.

När en aktie befinner sig i en konsolidering/sidledes rörelse uppstår ofta felsignaler. Försök då att bara ta de signaler som sammanfaller med riktningen på MA-50.