Trendpoäng

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

TP: Trendpoäng
Jag pratar ofta om G-krafter och hur de är sorterade. G-krafterna är följande medelvärden: MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200 (siffran är antal dagar). När dessa är ”storleksmässigt sorterade” och alla lutar upp är trenden positiv både på kort-, medel- och lång sikt. När vi översätter detta till Trendpoäng får varje ”rätt” sorterat medelvärde 1 poäng och dessutom ytterligare 1 poäng om de lutar uppåt (tvärtom vid nedgång). Det innebär att en maximal uppgång med alla fyra medelvärden sorterade i rätt ordning och de samtidigt lutar uppåt ger +8 trendpoäng och för max nedgång -8 trendpoäng.