Trendfasindikatorn

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Trendfasindikatorn
Winningtradings Trendfasindikator väger in ett antal trendparametrar och viktar dem.

Komponenterna är: Close i förhållande till MA-200, lutning på MA-200 och MA-50 och deras inbördes relation samt MA-20:s lutning och läge. De ingående delarna viktas mot varandra, delas med closekursen för att bli jämförbara och ger en trendstyrka mellan -10 till +10. Ju högre siffra desto starkare trend. Vid lägen < -5 och > +5 är det en överhängande risk för rekyl (gummibandet är för spänt). Slutligen läggs en faktor beroende på kursens läge i förhållande till senaste 5-, 22- och 255 dagarIäget (beräknat på Fast Stochastic).

Värdena på trendfasindikatorna är bara ett enklare sätt att kvantifiera trenden och vilken typ av strategier som är att föredra. När det råder en stigande trend mellan +1 och +5 med ett positivt börsklimat väljer vi lämpligen ut aktier som lämnar denna typ av signaler (ex.vis Elders Valuezone, Moln Touch, Swingsingnal för uppgång, Medellång signal för uppgång och Shooting Stop Buy). Värden mellan 0 och +1 är det bra med jämviktspendlande strategier typ Hammer, spänd gummisnodd, Rikoschett, Avståndet till MA-20 i kombination med högt BBW.