SWPO Impulsstapel

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Positionimpuls SWPO-stapel
En SWPO-stapel är en kursstapel som visar ett kraftigt ökat köpintresse. Kursstapeln ska helst ta ut det senaste tydliga motståndet med en kraftfull candle som är dubbelt så stor som de omgivande med minst 50 procent mer volym än snittet. Detta är ofta ett tecken på att de ”stora elefanterna agerar” och de vill vi gärna ta rygg på.