StochasticMACD

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

StochasticMACD
När SMACD-linjen noteras över signallinjen tolkas det positivt och under på motsvarande sätt negativt. I stigande trender är positiva medelvärdeskors att betrakta som köpsignaler medan negativa kors är indikation om att en rekyl/paus närmar sig. På motsvarande sätt är det negativt när SMACD noteras under signallinjen och negativa kors under nollen är då säljsignaler.

Zonen kring nollan utgör stöd när indikatorn når nivån ovanifrån och motstånd när indikatorn närmar sig underifrån.

SMACD har fått sitt namn efter positiva- och negativa divergenser (en negativ divergens kallas normalt konvergens). En positiv divergens uppstår när SMACD antar allt högre lägsta eller en sidledes rörelse efter en nedgång, samtidigt som prisgrafen noterar allt lägre nivåer. En negativ divergens och ökad risk för en topp är det när det genereras en negativ divergens, det vill säga när SMACD antar allt lägre högsta eller en sidledsrörelse efter en uppgång, samtidigt som priset noterar allt högre högsta.

Det är risk för en topp när SMACD-linjen noteras över +15 och vänder av söderut från sin högstanivå. På motsvarande sätt är noteringar lägre än -15 som vänder upp tecken på att en lågpunkt kan vara på väg att etableras i prisgrafen.