Squeeze

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Squeeze
En viktig kunskap inom tekniska analys är att det efter extrem låg vola ofta sker en rejäl expansion prismässigt. Vi vet aldrig i vilken riktning eller när men eftersom ett lågvollaläge (squeeze) följs av en stor rörelse är dessa aktier värda att hålla bevakning på. Välkända indikatorer för volatilitet är Bollingerband och Keltnerband. När keltnerbanden helt omsluts av bollingerbanden får vi en så kallad Squeeze. Det är alltså ett bra läge att agera på ett utbrott från denna konsolidering, speciellt om det sker med en förhållandevis stor candlestick och tilltagande volym.

squeeze