Spik

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Spik
Endags reversalstapel där kursen befinner sig i en fallande trend eller åtminstone rekyl ner från en stigande trend. Kursen inleder kraftigt nedåt för att sedan vända upp och stänga i de övre 20 procenten. En köpsignal erhålls när spikens högsta tas ut (upp till tre dagar efteråt). En fördel om en stödnivå punkteras och återtas av spiken.