Shooting Stop Buy

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Shooting Stop Buy
När säljare tar över ett candlestick och får till en svans på mer än 50 procent i en upptrend kommer de flesta att placeras sina stoppar strax ovanför svansen i denna kursstapel. Vi väntar med denna setup på att stopparna ska träffas och då när de som gått kort måste börja köpa tillbaks sina positioner för nedgång får vi draghjälp med våra positioner för uppgång. Signalen är bäst första dagen den effektueras och det gäller därför  att hålla koll på momentum och NDIV så att inte signalen är gammal om man agerar någon eller flera dagar senare. Detta är en utbrottssignal och då är det en fördel om BBW<5.