Shooting Star

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Bearish Shooting Star
En Bearish Shooting Star uppträder endast i en befintlig upptrend när kursrörelsen närmar sig en topp. Kursen öppnar enligt trenden, gärna med ett gap uppåt, vilket stärker köparna som fortsätter att driva kursen uppåt, helt plötsligt vänder priset ner, fyndblankarna kommer in och det blir allt tydligare att detta håller på att bli en toppformation. Vändningen nedåt kommer plötsligt och får köparna att börjar tvivla på en fortsatt uppgång vilket innebär att en del långa positioner stängs. Tillsammans får det kursen att falla under resten av dagen. Kursen stänger i närheten av öppningskursen och precis som vid alla formationer med enskilda kursstaplar behövs mer information.

Den vändningsformation som en Bearish Shooting Star innebär måste efterföljas av en röd kursstapel som helst inleder med ett gap nedåt och sedan stänger lägre än lägsta noteringen för shooting star-stapeln.