Shark 32

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Shark 32
Den kände tradern och författaren Thomas N. Bulkowski som skapat mängder med strategier och begrepp har myntat uttrycket Shark 32, som egentligen är en dubbel inside day. Syftning på en haj som ligger och bevakar utan att märkas och sedan klipper till passar bra på denna formation. Position kan tas antingen för upp- eller nedgång (men helst i den pågående trendens riktning) när antingen den senaste inside stapelns högsta eller lägsta passeras.

shark 32