RSI

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

RSI-14 upp/ner genom 30/70
När RSI inställt på 14 perioder vänder upp från en låg nivå, helst under 30 är förutsättningarna goda för att den kommande tiden kommer att utvecklas positivt. Vill man se tecken på att sentimentet är på väg att stärkas kan det vara en god idé att vänta på en stängning över 8-perioders exponentiellt medelvärde. När däremot RSI-14 vänder ner från en nivå över 70 är risken stor för att en topp är på väg att mejslas ut. Vill man se tecken på att sentimentet är på väg att försvagas kan det vara en god idé att vänta på en stängning under 8-perioders exponentiellt medelvärde.