Rikoschett

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Rikoschett
Överreaktioner har en bra edge och är basen i många strategier. Peter Nilsson och Johan Hellström har kallat en av dessa för Rikoschett. Det är helt enkelt en stängning i de nedersta 10 procenten av en kursstapel. Om denna candlestick dessutom är betydligt större än kringliggande och ännu bättre stänger kring ett stöd ger det en bra edge för några dagars uppgång. Om man köper nära stängning eller i callen kan det vara en bra strategi att stänga direkt när en kommande kraftfull candle de närmaste dagarna stänger i den övre delen.

Rikoschett