Relativ styrka

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

RS: Relativ Styrka
Relativ styrka är en indikator som visar om en aktie utvecklats starkare eller svagare än börsklimatet. Vid ett värde över 1 har aktien gått starkare än OMXS30 de senaste 200 börsdagarna och under 1 svagare än indexet. I samband med positiva trender vill vi handla med aktier som uppvisar styrka och vill vi gå kort väljer vi aktier som är svagare än OMXS30.