Positiv minidivergens

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Positiv minidivergens (PDIV)
När kursen inte längre trycks ner med samma kraft är det ofta ett tecken på att säljarna är på väg att köra ”slut på bränsle”. När vi får nya lägre lägsta för i prisgrafen men de korta momentumindikatorerna vänder upp från en låg nivå är det ofta ett bra tillfälle att agera på en positiv candlesticksformation. I det mindre tidsperspektivet har jag kallat det för en positiv minidivergens (PDIV. När kursen fallit till en stödnivå och Stochastic inställt på 5 perioder vänder upp från en nivå under 20 är det vid en positiv minidivergens ett bra läge att agera på vid en kommande positiv candlesticksformation. En positiv candlesticksformation kan vara att det bjuds på en dagsstängning högre än föregående dags högsta (se exemplet nedan).

pdiv