NR7

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

NR 7
Den kände tradern Toby Crabel är pappa till många strategier och setuper. Vi vet att låg volatilitet med stor sannolikhet föregår en tilltagande prisexpansion både i det lilla och större perspektivet. Det finns många olika angreppssätt för att fånga och uppmärksamma lågvollalägen. NR7 innebär dagens candlestick har den minsta storleken av de senaste 7 dagarna och det är ett annat sätt att beskriva ett lågvollaläge. Köp sker när NR7-stapelns högsta passeras alternativt blankning när lägsta punkteras dagen därpå. Det är att föredra att det sker med en ”soldatliknande” candle (dubbelt så stor som omgivande candlesticks och högre volym än tremånadersnittet) eller en formation typ den vimpel vi ser i bilden nedan.

NR7