Moln Touch

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Moln Touch (Ichimoku)
Ichimoku cloud utgör stöd och motståndsområden vid stigande respektive fallande trender. Ju tjockare molnet är desto kraftigare är stöd- och motståndsområdet när kursen närmar sig nivån, speciellt om det är en tydlig riktning. Om molnet avtagit i bredd och är påtagligt svagare än under den föregående trenden är det en svag signal. Vid en touch av molnet (stigande trend med PSAR under kursen) invänta en positiv candlesticksformation eller att Turning line korsar upp genom Standard line. Vid fallande trend gäller det motsatta. Fungerar bra att bevaka både vid trend och som jämviktspendlande strategi.

Moln Touch