Moln Lagshift

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Moln Lagshift (Ichimoku)
Ichimoku cloud utgör stöd och motståndsområden vid stigande respektive fallande trender. När dessa bryts leder det ofta till sentimentsskiften. En av de bästa metoderna att identifiera detta är via så kallade Lagshift som innebär att Lagging Span (en linje som visar kursen förflyttad 26 perioder tillbaks) skär upp eller ner genom molnet. När detta sker uppåt ska kursen de tre dagarna innan stängt ovanför molnet och på motsvarande sätt under molnet vid ett negativt lagshift. Efter ett positivt lagshift tillämpar man med fördel trendföljande strategier för uppgång och på motsvarande sätt för nedgång efter ett negativt lagshift.

 

LagShift