Kortsiktig swingsignal för uppgång

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Kortsiktig swingsignal för uppgång
När dagsmomentum vänder upp och blir positivt i en stigande marknad (kursen ovanför stigande 50-dagars medelvärde) får vi en signal om uppgång men denna stängs när momentumet visar tendens till att avta.