Kortsiktiga impulser för upp-/nedgång

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Kortsiktiga impulser för upp- och nedgång
Kortsiktiga köp- och säljsignaler när det kommer in högre volymer än normalt. När en kursstapel är 3 gånger större än föregående dag samtidigt som kursstapeln noteras med en högre volym än snittet.

Tänk på att en aktie som befinner sig i en stark uppåtgående trend inte har så bra träffsäkerhet på en kortsiktig säljindikation. Välj de signaler som korrelerar med aktieklimatet. Om kursen befinner sig över Ichimokumolnet tas lämpligtvis bara signaler för uppgång och omvänt när kursen befinner sig under molnet.