Ichimoku ILL

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Ichimoku (ILL)
När priset brutit upp över molnet och följs av att lagging line bekräftar utbrottet är det ofta en långsiktigt bra signal för uppgång. På motsvarande sätt är det stor risk för ihållande nedgångar när både priset och lagging line bryter ner under molnet. Ibland stämmer inte signalen så att både lagging line och priset brutit upp så man måste hålla koll på detta manuellt. Detta är inte desto mindre en bra screener.