Ice Breaker 50 och 200

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Ice Breaker 50 och 200
Det viktigaste medelvärdet på medellång sikt är 50 dagars och på lång sikt 200 dagars. De flesta traders i världen använder sig av dessa medelvärden och det är förmodligen en av anledningarna till att genombrott av dessa många gånger får så stor betydelse. När 50-dagars medelvärde tas ut startas ofta en ny stigande trend och på motsvarande sätt är det med längre trender när 200-dagars medelvärde tas ut.