Gyllene kors

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Gyllene kors (Golden Cross)
Det är alltid bra att vid långsiktig handel att hålla koll på om en aktie bärs upp av ett gyllene kors eller tyngs av motsatsen som benämns dödskors. Ett gyllene kors erhålls när 50-dagars medelvärde skär upp igenom 200-dagars. Om bägge medelvärdena lutar uppåt när korset effektueras benämns det gyllene korset  äkta. Du bör företrädesvis prioritera aktier som lyfts av ett gyllene kors i din långsiktiga portfölj.

golden cross