Gummisnodd

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Hårt spänd gummisnodd
För att fånga kortsiktiga överreaktioner använder man fördel en momentumindikator inställd på några få perioder. En av de mest vedertagna principerna är att använda RSI inställd på 2 perioder. När indikatorn kommer ner under 5 kan gummisnodden anses vara extremt hårt spänd på nedsidan och sker detta samtidigt som bredden mellan bollingerbanden är över 10 och nära ett stöd är det bra edge att agera på en positiv candlesticksformation. På motsvarande sätt kan det vara läge att ta hem vinst eller gå kort vid en negativ omslagsformation som föregås av RSI-2 över 98. I samband med positiva marknadsfaser blir ofta nedgången, i de fall det blir någon, från en extremt hårt spänd gummisnodd på ovansidan kortvariga för att sedan inleda en ny uppgång, så dessa tillfällen kan alltså i många fall även ses som en impulser för uppgång.

Gummisnodd