G-krafter för upp- och nedgång med volymexpansion

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30 vid svenska aktier). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

G-krafter för upp- och nedgång med volymexpansion
Aktier som har G-krafterna på plats för uppgång (MA20>MA50>MA100>MA200 och alla fyra stiger) samt effektuerar en kursstapel där volymen är högre än tremånaderssnittet är en kvalitetsstämpel på en trendkvaliteten. Det omvända gäller för att hänga på aktier för nedgång.