Fortsättningsgap

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Fortsättningsgap
Ett fortsättningsgap uppstår som en impuls i en stigande trend och är ett styrkebesked. Bäst är det om gapet tar kursen upp och förbi ett tidigare motstånd och helst ska volymen vara dubbelt så stor som det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I denna formation har vi i nyhetsbrevet tagit hänsyn till volymökning, storlek på gapet och påvisad trend. Stängningen bör ske i den övre delen av gapstapeln.

 

ffgap