Engulfing

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Bullish- och Bearish Engulfing
Vid en bullish engulfing bildas första dagen, av de två som bildar formationen, en liten röd kursstapel (kan även vara en doji) som omfamnas av triggerstapeln dag två som är en lång grön kursstapel.

När första dagen i formationen öppnar nedåt och inledningsvis fortsätter nedåt i trendens riktning stärker det säljarnas tro på fortsatt nedgång. Efter en stunds nedgång avtar volymen och aktien ser alltmer översåld ut när säljarna börja lysa med sin frånvaro. Utvilade och giriga köpare letar efter tecken på att säljarna börjar tröttna och när hela föregående dags box tagits ut är det allt fler som blir utstoppade och köptrycket ökar efterhand.

Omvänt gäller för en bearish engulfing och när boxen för en röd candle helt omsluter föregående dags gröna box stärks säljarna.

Även om både Bullish- och Bearish Engulfing-formationer relativt tillförlitliga måste även denna formation sättas i sitt sammanhang och träffsäkerheten stärks med en bekräftelse.