Elders Value Zone

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Elders Value Zone
Alexander Elder har skrivit ett flertal böcker bla Trading for a living, Come into My Trading Room med flera. Han förklarar i sina böcker att vid en trend är zonen mellan EMA-13 och EMA-21 ett extremt viktigt område som han beskriver som Value Zone (kan liknas vid E4:an). När kursen rekylerar ner i denna zon och sedan vänder upp för att stänga i den övre tredjedelen av candlesticket är det en bra köpzon för trendande aktier.

 

value zone 2