Dödskors

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Dödskors (Death Cross)
Det är alltid bra att vid långsiktig handel att hålla koll på om en aktie bärs upp av ett gyllene kors eller tyngs av motsatsen som benämns dödskors. Ett dödskors erhålls när 50-dagars medelvärde skär ner igenom 200-dagars. Om bägge medelvärdena lutar nedåt när korset effektueras benämns dödskorset äkta. Du bör definitivt se upp med att behålla långsiktiga positioner för uppgång när ett dödskors effektuerats.

 

death cross