Bullish Morning Star

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Bullish Morning Star
Efter en lång röd kursstapel öppnar dag två med ett gap nedåt i den föregående trendens riktning. Dag två handlas inom ett relativt snävt område, vilket innebär att bodyn hos kursstapeln är liten. Det positiva sentimentet hos en Morning Star skapas de två första dagarna och bottenformationen bekräftas den tredje dagen. Det nedåtgående gapet dag 2 stärker säljarna, men de är oförmögna att fortsätta att driva kursen nedåt, istället stänger kursstapeln med liten avvikelse uppåt eller nedåt från öppningskursen. Oförmågan hos säljarna att driva kursen nedåt ytterligare, kan vara ett tecken på att blankarna passar på att ta hem sina vinster. De två första kursstaplarna i formationen skapar en typisk Star-formation (en kursstapel med liten body). När kursen den tredje dagen passerar den högsta noteringen för andra dagens bekräftas den positiva vändningen. Ju längre upp på första dagens body som kursen stänger, desto bättre chans är det till att uppgången kommer att fortsätta.

Det kan i formationen förekomma flera ”Stars” där färgen inte spelar någon roll, efter varandra, formationen gäller lika fullt. Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

morning star