Bearish Evening Star

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Bullish Morning Star
Den andra dagens kursstapel öppnar med ett gap uppåt, som stärker köparna men handlas inom ett smalt område (liten body), vilket är ett tidigt tecken på att köparna inte längre är så säkra på att uppgången kommer att fortsätta. Tredje dagens stängning inom första dagens body bekräftar nedgången och ju längre ner på första dagens kursstapel som tredje dagen stänger, desto större är sannolikheten för att nedgången skall fortsätta. Önskvärt är att det är ett gap uppåt mellan dag ett och två och nedåt mellan dag två och tre.

Trots att signalen har hög träffsäkerhet är det önskvärt att dag fyra tre öppnar med ett gap nedåt eller åtminstone stänger under första dagens lägsta notering för att ytterligare öka sannolikheten för en fortsatt nedgång.

Eveningstar