BAYN

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

B4W / BAYN
Peter Nilsson och Johan Hellström introducerade BAYN (Bollinger All You Need) 2012. Formationen innebär att kursen stänger under det nedre bollingerbandet samtidigt som bredden mellan banden är mer än 10 procent. Detta är en av de bästa swingtradingstrategierna och ju bredare det är mellan banden desto bättre edge. Ytterligare förbättrad edge om vi bjuds på flera BAYN-formationer i rad (i bilden nedan är det tre BAYN i rad vilket ger en riktigt bra edbe och i detta fall blev det ett riktigt bra resultat).

BAYN