Avstånd till 20- och 200-dagars medelvärde

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Avstånd till 20- och 200-dagars medelvärde
När en upp- eller nedgång blir alltför brant blir spänningen ner till både de korta- och långa medelvärdena stora ungefär som när kopplet blir för spänt när man är ute och går med hunden. Om dessutom volatiliteten (bredden mellan bollingerbanden BBW ökar till över 25) är risken stor för en rekyl eller att husse kallar hem hunden (kursen tar sig tillbaks till 200-dagars medelvärde). Detta är ingen sälj- eller köpsignal utan bara en varningssignal för att det vid en negativ eller positiv candlesticksformation kan vara läge att minska risk.