Årshögsta och årslägsta

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30 vid svenska aktier). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

Nya årshögsta och årslägsta
Aktier som befinner sig i en starkt stigande trend och noterar en ny årshögsta stängning hamnar i Årshögstakolumnen. På motsvarande sätt noteras de aktier som senaste handelsdagens stängde på den lägsta nivån det senaste året. Aktier som är svaga kan efter en 123-vändning bli mycket intressanta.