All Time High

På dessa sidor förklarar vi de olika formationerna och när de passar att handlas. Signaler och formationer bör alltid sättas i sitt sammanhang och företrädesvis handlas i riktning med börsklimatet (utseendet hos OMXS30 vid svenska aktier). Man bör skilja på trendföljande strategier där rekyl sker i en redan befintlig trend (riktning) och jämviktspendlande strategier som ofta är överreaktioner och ett kortsiktigt trendskifte. När en setup eller formation bekräftas (innebär i de flesta fall en stängning ovanför föregående dags stängning) är det en fördel om volymen tilltar. Man bör placera en stop loss för att göra det enklare att beräkna risken.

All Time High (ATH)
En aktie eller annat värdepapper som noterar en ny ATH är ett tecken på styrka och det innebär samtidigt att det är helt fritt från motstånd i form av historiska toppar. Det finns ofta underliggande fundamentala orsaker orsaker till den styrka som krävs för att etablera nya rekordnoteringar. I bilden nedan  ser vi att OMXS30 effektuerar en ny ATH-notering i mitten av oktober 2019 och det leder till ytterligare 5 procents uppgång följt av en rekyl och därefter en snabb uppgång med 6 procent.